03.04.2014 11:59

Monoteismus je v krizi a zasvěcenci z vysokých útovní říkají, že Korán i Nový Zákon byla propaganda Vatikánské Lóže P2.

25-3-14.

Týdenní komentář Benjamina Fulforda - mluvčího „Společnosti Bílého Draka“.

Jedním ze signálů toho, že žijeme v historických časech, je také to, že zasvěcenci vysokých úrovní začali potvrzovat, že Ježíš Kristus byl fiktivní charakter, a že Korán byl napsán experty na propagandu z Vatikánu. Toto je jasný důkaz, že římský plán starý 2000 let na vytvoření monokulturní fašistické světové vlády se rozpadá, a jako výsledek vycházejí najevo starobylá tajemství. Detaily nových odhalení se můžou číst na konci článku.

Zatímco vyhrůžky vojensko - průmyslového komplexu Spojených Států nukleárním terorem a zemětřeseními pokračují, Rusko, Izrael, gnostičtí ilumináti, Severokorejci a jiní směřují – jako opona základních vyjednávání – k vytvoření jednotné světové federace svobodných Států a suverénních lidí.

Během posledního týdne Rusové, gnostičtí Ilumináti, světová federace bojových umění, Britové, Severokorejci a jiní se spojili se Společností Bílého Draka pro to, aby nabídli svou podporu plánu na ukončení chudoby a zamezení destrukce životního prostředí.

Taktéž nám minulý týden sdělil jeden člověk, že je zástupcem "ruské televize", a poslal jednoho reportéra, aby natočil zvláštní jednohodinový dokument o Společnosti Bílého Draka. Toto individuum neposkytlo žádnou evidenci, že reprezentuje ruskou televizi, nicméně se mu prokázalo dostatečně, že SBD má schopnost, jestli to bude nezbytně nutné, sestavit armádu 200 miliónů osob proti kabale.

Kabala, skrze zednářskou Lóži P2 taktéž komunikovala s SBD minulý týden pro to, aby sdělila, že president Vladimir Putin z Ruska přijmul spoluúčast na předběžné světové federaci, ale jenom s podmínkou, že prezident Barack Obama konečně odhalí celému světu "konečný důkaz", že vláda Spojených Států ví vše kolem problematiky mimozemských civilizací.

Taktéž člověk z "ruské televize" kladl SBD mnoho detailních esoterických otázek. Jedna z takových otázek byla, co se stalo s podzemními základnami Spojených Států. To co SBD ví od svých přímých zdrojů z tajných agentur je to, že byly uzavřeny na povrchu planety na začátku r. 2011. Navíc, "Bílé Klobouky" (p. př.: jedno z oddělení Pentagonu), které převzali podzemní základny předtím, než uzavřeli jejich vstupy na zemském povrchu našli uvnitř hrůzné lidské experimenty a lidské bytosti zavřené v klecích. Vstupy byly zavřeny proto, aby se zajistilo, že vysocí kabalisté nebudou mít žádné útočiště v případě, že dokončí svůj plán na likvidaci 90% humanity.

Stejně tak mu SBD řekla, že člověk, který používá jméno "Kobra" potvrdil, že řídil supersonický vlak z Londýna do New Yorku předtím, než byly základny uzavřeny. Toto potvrzuje rozsáhlé písemné doklady, které se týkají sítí podzemních vlaků. Rusům se také řeklo o podzemních polích obilí a ukázaly se jim jejich fotografie.

Také jim SBD řekla, že skupiny Majestic12 a MJ12, které byly ustaveny prezidentem Eisenhowerem na to, aby řídily kontakty s mimozemšťany došly k závěru, že se jednalo o umělou inteligenci, která měla delikventní charakter se schopností anulovat a kontrolovat lidskou mentalitu, zvláště vysoké vládní funkcionáře. Lóže P2 říká, že toto je "Černé Slunce" a že přebývá v gamma spektru.

Člověk z "Ruské TV" byl také představen Chodoinovi Daikaku. Daikaku je hlava světové federace sedmi skupin bojových umění včetně Karate, Judo a Aikido. Společně mají "dódža" (p. př.: sídla) ve 190 zemích a mají zástupce ve všech úrovních ozbrojených sil celého světa. Taktéž se mu ukázal důkaz spojenectví SBD s tajnými asijskými společnostmi, jako je rudý a modrý drak, a také s celou Dračí rodinou.

Všechny tyto skupiny podporují cíle SBD na vytvoření světové federace míru, která bude přímo následována velkou kampaní na ukončení chudoby a zamezení destrukce životního prostředí. Jak už se zmínilo předtím, ve vzájemném propojení se západními tajnými společnostmi, jako jsou kupř. zednáři a gnostičtí Ilumináti, mají tyto skupiny možnost, jestliže vznikne nezbytná nutnost, sestavit armádu nejméně 200 miliónů členů.

Takže zatímco pokračují vyjednávání na stabilizaci míru ve světě, je také slyšet, z různých částí světa, zvuk šavlí.

Gnostičtí Ilumináti taktéž vyhrožují s tím, že zničí "čtvereční židovskou míli" v Londýně, stejně tak jako Jeruzalém a New York "tento týden" jestliže kabala nepředá kontrolu světového finančního systému založeného na dolaru.

Izraelci zavřeli zase všechny svoje ambasády na celém světě, jak informovali minulý týden, a teď se nám říká skrze lid jako je Gordon Duff (p. př.: zakladatel a šéfredaktor "Veteranstoday"), že každá z těchto uzavřených amabasád obsahuje jadernou zbraň.

Severokorejci, aby taky přiložili svůj kamínek do skládačky, začali vyhrožovat veřejně s vyvinutím "nového typu nukleární bomby". Také mluví o posilování spojení s Jihem.

Lidí, kteří varovali v minulosti v předstihu o incidentu s Malajským letadlem a s problémy na Ukrajině (předpokládaně je to vojensko-průmyslový komplex) také vyslali nové velmi vážné varování, že "příští operace bude v Moldávii, Bělorusku a potom zabijí Obamu a exploduje nukleární bomba v nějakém městě Spojených Států".

Taktéž se mluví hodně o použití zbraní, které vyvolávají zemětřesení (p. př.: skalární tektonické zbraně), které jsou ve vývoji proti Japonsku, Kalifornii, Národním Yellowstonském Parku (se svým gigantickým spícím vulkánem), proti La Palmě (rozvinutí tsunami sesuvem půdy), atd..

Všechny tyto komentáře jsou od primárních zdrojů SBD, a jsou potvrzeny množstvím materiálu publikovaného na síti.

Za těmito vyhrůžkami jako základní oponou jsou tedy různé skupiny, které si navzájem konkurují a soutěží tak o kontrolu finančního systému. Poslední akce byla minulý týden, kdy se jeden kabalistický agent přiblížil SBD za tím účelem, aby sdělil, že vloží miliardy dolarů v dluhopisech prezidentu Obamovi během jeho návštěvy v Japonsku v dubnu, stejně jako do "Keshe Foundation" a také hnutí odporu "Kobra".

Řeklo se mu, že ať už je skupina, kterou reprezentuje kterákoliv, neměla žádné právo vytvářet miliardy dolarů z ničeho, byť najednou začnou dělat dobré věci. Společnost Bílého Draka si myslí, že právo vytvářet a emitovat měnu, a stejně tak právo rozhodovat o budoucnosti planety patří humanitě ve svém spojení, a ne nějaké skupině tajných gangsterů, kteří veřejně vyhlásí sami sebe (stejně tak, jako právo dělat právě toto). 

Jednou, když se lidstvo konečně osvobodí z otroctví dluhu v babylónském stylu a od globálního fašismu, budou skupiny jako "Kobra" či "Keshe Foundation" financovány velmi štědře, pakliže budou mít ryzí a autentické záměry.

Za těchto okolností za jakých zasvěcenci z vysokých úrovní kabaly začínají odkrývat to, co říkají temné bytosti monoteistických tajemství.

Tak například, členové vysoké úrovně Lóže P2, kteří kontrolovali Vatikán až dodneška potvrzují, že Ježíš Kristus je fiktivní charakter vytvořený pro cíle vlády, které je latinská, a hlavně pro "mentální kontrolu" (government = vláda; je to anglické slovo, které spojuje gover = vládu a mente = mysl, čili "ovládání mysli"; je to etymologická podstata toho slova!).

Potvrzení, že Korán byl napsán Vatikánem se realizuje v jednom legálním prohlášení, které bylo presentováno před tribunálem v Londýně advokátem Michaelem Schrimptonem. Zde je text prohlášení:

"20. Obviněný také správně uvědomil, že Osama bin Laden nebyl osobně zbožný člověk t.j.  že jeho veřejný obraz byla pouze fasáda. Aby dospěl k tomuto názoru, byl informován a obeznámen svými zdroji, které pocházely z přímých i nepřímých kontaktů se saúdy vysoké úrovně, včetně zemřelého Jeho Výsosti Prince Mohammeda, Vládce Východní Provincie, který předtím, než byl zavražděn podporoval požadavky klientů Buy-Out bid (p. př.: formální druh nákupu za zvláštní cenu všeho v osobním držení) pro Rolls – Roys a Bentley Motors řízené obviněným v letech 1997/1998, aniž by si přál způsobovat pohoršení jakýmkoliv muslimům, že islám bylo falešné náboženství. Je to proto, že Korán nebyl diktován Bohem, jak proklamovali islámští teologové, ale sérií vatikánských teologů, proto je také originál v latině, a požadavkem prvních islámských učenců byla znalost latiny. Obviněný také chápal, že první pisatel Koránu zemřel předtím, než mohl svou práci dokončit, což vysvětluje rozdíly mezi dřívějšími a pozdnějšími kapitolami. Zároveň tedy pomáhá vysvětlit hluboký rozkol mezi muslimy sufí a salafisty, který se zároveň odráží v pochopení teroristických islámsko – fašistických organizací, jako je Al-Qaeda.

Když pochopíme, že Bin Laden vždy nosil svůj náboženský oděv pouze na veřejnosti (např. při natáčení propagandistických videí), tak to pomůže pochopit jeho následování. Tato analýza byla částečně v zájmu NSA y FBI, což může napomoci k vysvětlení, proč tento ilegálně zabavený materiál zahrnoval jméno v sekci agentury FBI na Arabském Poloostrově".

https://www.scribd.com/doc/210930808/Michael-Shrimpton-Defense-Filing-Southwark-3-6-2014?secret_password=2ah1j81k0bhidyzeeqau

Taková potvrzení jsou šokující a ohromující pro mnohé z monoteistů. Nicméně, taktéž můžou být odmítnuty či zavrženy jako část kampaně Nového Světového Řádu plánovaného po spoustu let, který také připravoval cestu pro novou éru jediného světového náboženství.

Zdroj a komentáře  angličtině:

https://benjaminfulford.net/

Zdroj a komentáře ve španělštině:

https://benjaminfulfordcastellano.wordpress.com/  

—————

Zpět


Kontakt

CENTRO DE ASTROLOGÍA EXPERIENCIAL


https://ceacan.webnode.es/