19.01.2014 13:16

O návštěvě japonského premiéra Shinzo Abeho ve svatyni Yasukuni.

Týdenní komentář Benjamina Fullforda - mluvčího „Společnosti Bílého Draka“.

28-12-13

Zase znovu, sionisté zmanipulovali veřejné mínění v Asii k události, že jejich loutka japonský premiér Shinzo Abe navštívil svatyni Yasukuni. Ve výsledku chtěli vyprovokovat smyčku znovuoživení starých bolestivých ran, mezi politiky s vymytým mozkem v Číně a Japonsku pro to, aby křičeli jeden na druhého. To je přesně to, co sionističtí agenti ve Státním Oddělení Spojených Států a jejich loutky ve Washingtonu y Tel Avivu přejí. Poslední věc, kterou tito lidé chtějí je asijská unie.

Vyzkoušejme tedy tuto sterilní debatu a o čem vskutku je. Od doby nejméně 60 let, vždy když Japonsko jednalo o tom přehodnocovat svou nezávislost vůči sionistickým dobyvatelům byli jejich politici vražděni, podpláceni nebo vydíráni pro to, aby znovun potvrdili svou podřízenost. V jakémkoliv momentě, kdy Japonsko ukáže svou nezávislost v zahraniční politice, připomínají se jim válečné zločiny, které se staly před více než 68 lety. Jejich politikům se nařizuje jít do svatyně Yasukuni pro to, aby se vyprovokovala instinktivní reakce sousedů  a Japonsko tak pokračovalo v izolaci.

Nemůže se negovat, že se vojenská japonská vláda v letech II. Světové války dopustila válečných zločinů. Jeden japonský veterán, kterého jsem pojmenoval Pan F., který se účastnil masakru v Nanjingu. Povídal o tom co viděl a čeho byl svědkem. Říkal, že obrana Nanjingu měly na starosti elitní čínské jednotky, které zabily mnoho japonských agresorů. Pamatoval si, že jeden jeho přítel utrpěl velké zranění v zóně nikoho mezi japonci a čínskými jednotkami. Během více jak 24 hodin si stěžoval na bolets a křičel, když žádal o pomoc. Nicméně pokaždé, když se někdo rozhodl jít mu na pomoc, byl zavražděn, schválně aby japonci museli poslouchat jeho křik a nemohli udělat nic.

Naposledy, když japonské jednotky udělali tunel pod branami města a vyhodili ho dynamitem, vnikli do města s velkou zuřivosti. Pan F. brečel, když mi povídal, jak zabíjeli každého muže, ženu a děti, které viděli. Říká, že většina civilistů byla evakuována z města před tím, než bylo obleženo, a že většina těchto mrtvých číňanů byli rodinní příslušníci obranných jednotek. V následujících 76 letech, které prožil od toho dne, Pan F. žil v lítosti nad svými činy a smutku při vzpomínce na tolik smrtí, kterých se účastnil. Řekl mi, že válka bylo něco, co se nikdy nemuselo stát. A já nakonec věřím, že jestli je nějaký Bůh, Pan F. bude omilostněn.

Bylo také mnoho jiných japonských válečných zločinů, které, z nějakých důvodů v pozdějších poválečných debatách chyběly. Navštívil jsem například jeden japonský ostrov na kterém se ještě pořád skladují tuny jedovatého plynu, který se používal pro zabíjení stovek tisíc číňanů během konfliktů v Asii. Potom je známá válečná zdravotnická brigáda 731, která spolupracovala na krutých experimentech s lidmi a volně rozšiřovala infekční nemoci a prostředky biologické války.

Sionistům se nelíbí, když se lidem připomínají tyto zločiny z jednoho důvodu. Protože se musí říci, že oni používali úplně stejné nástroje k vraždění skoro bez přestávky 68 let od té doby, co se Japonsko vzdalo a změnilo se v pacifický národ.

Vítězové II. Světové války nebyli nikdy souzeni za své válečné zločiny jako neomluvitelné bombardování civilistů bez rozdílu nebo zavraždění více jak 6 miliónů německých vojáků po té, co se vzdali.

Na druhé straně otrocký sionistický režim známý jako Spojené Státy Americké používali a rozvíjeli chemickou i biologickou japonskou válečnou technologii do té doby, co skončila II. světová válka. Používali prostředky biologické války proti Severní Koreji během Korejské války a chemické prostředky proti Severnímu Vietnamu během války ve Vietnamu. Taktéž rozšiřovali patogenní činidla po celém světě až do dnešních dnů, jako součást jejich snah, které měli za cíl eliminovat z povrchu této planety všechny, které nazývali “neužitečnými jedlíky”.

Taktéž neslyšíme doposud dostatečně mluvit o masových sionistických organizacích lidských otroků a prostituci, které aktuálně existují.

Z tohoto důvodu, pokaždé, když poslouchám o ostrých útocích proti Japonsku, o Nanjingu nebo “ženách pro potěšení “, ptám se sám sebe, proč ty stejné osoby neříkají nic o aktuálních sionistických vraždách.

Čínští komunisté jsou také hypokratičtí, protože nikdy nezmiňují desítky miliónů osob, které zemřeli hladem během Velkého Skoku Dopředu nebo masívnímu ničení kulturních a historických záznamů nevyčíslitelné hodnoty, během Culturní Revoluce. Do té doby, než toto udělají, nemají právo zašťiťovat se morální autoritou.

A nakonec chci dát najevo, že sionismus nemá nic společného s židy. Víc jak 90% židovské rodiny Hollanderů, rodiny mého dědečka ze strany matky a podobné procento ze strany rodiny Wellerů, ze strany matky mého otce byli povražděni těmi samými sionisty. Tyto osoby obdivují smrt, ne život nebo Boha nebo Yahveho nebo Buddhu nebo Alláha nebo jakýkoliv jiný symbol hodný opravdového náboženského obdivu.

Přišla tedy chvíle likvidace jejich neutuchjící propagandistické sítě, převychovat jejich agenty s vymytýma mozkama a pozatýkat sionistické vůdce. Všechny tyto vraždy, které pořád pokarčují se musí zastavit.

A po té, na místo toho, abychom bez přestávky připomínali staré zločiny musíme společně pracovat na pro to, abychom vytvořili planetu známou pro svůj mír, prosperitu, pokrok a harmonii s přírodou.

 

Zdroj a komentáře  angličtině:

https://benjaminfulford.net/

 

Zdroj a komentáře ve španělštině:

https://benjaminfulfordcastellano.wordpress.com/  

—————

Zpět


Kontakt

CENTRO DE ASTROLOGÍA EXPERIENCIAL


https://ceacan.webnode.es/