10.06.2016 03:23

Pozdrav od Generálního ředitele

19-05-16

Týdenní komentář Benjamina Fullforda - mluvčího Společnosti Bílého Draka.

Japonsko-Lotus-čínští-zednáři (Všimněte si, myslím, že toto je jeden z symbolů "Japonsko - lotus - čínských zednářů")

Jsme celosvětová organizace známá jako Hongmen (天地 会長 房 青蓮 堂). Jsme společnost vzájemné podpory také známá jako čínští zednáři, nebo v dnešní době také známí v Japonsku jako Asijští zednáři. Hongmens se proto nachází hned vedle Kiwanis, Rotary Clubu a Lions Clubu jako jedno ze čtyř největších mezinárodních společností vzájemné podpory v celém světě. Jsme také charitativní organizace, a jako taková uznána mezinárodním právem v roce 2003. Tato velká organizace byla původně tajným spolkem, ale teď pomalu a po troškách odhalujeme naši existenci .

Chceme být v současné době viděni v Japonsku, Asii a světě celkově jako přítomnost, která může být důvěryhodná za všech okolností, a která bude vždy podporovat planetu.

Myslím, že naše organizace měla celosvětovou "značku", která nebyla pro obyčejné lidi viditelná. Můžeme být viděni jako "klíč", kterým lze otevřít mnoho typů dveří po celém světě. Naši členové zapadají do normální společnosti, i když se stále sami vzdělávají za účelem zvýšení jejich schopností. Z nekonečné minulosti až do sočasnosti byla naše flexibilní a výkonná organizace založena na "GI", což lze přeložit jako ctnost nebo také spravedlnost.

Bohužel o nás byly řečeny, také některé ne příliš hezké věci. Důvodem je to, že původně jsme byli revoluční organizací. Je pravda, že během dynastie Qing, jsme bojovali proti vládě s cílem obnovit vládu Han. Během této doby nás tehdejší oficiální moc líčila jako krutou organizaci gangsterského typu. Tato pověst do určité míry přetrvává.

V historii byly také hodně drsné časy, které zanechaly dojem, že jsme organizací kriminálníků. Je pravdou, že v historických dobách se někteří z našich členů, když se dostali k moci, dali na špatnou cestu. Nicméně, tito lidé byli v menšině a jejich provinění byla, jak už to často v těchto případech s takovými věcmi bývá, velmi přehnaná.

Jsme skupina bratrů sjednocených jedinou příčinou. Jsme sjednoceni tím, co nazývají Číňané Chiaki (忠義 千秋), a Japonci zase Bushido, a co je na Západě známo jako Rytířské zákony. Všechny jsou v podstatě totožné.

Chceme, abychom mohli vzájemně sdílet naše požehnání, prosperitu a tvorbu se všemi náboženstvími, spolky, frakcemi, stranami a zeměmi po celém světě, které bude založené na principech světového míru a rovnosti mezi národy. Nechceme konfrontaci. Nicméně, pokud je veden útok proti těmto principům a mírové řešení není možné, rozvázali bychom vztahy.

Jako lidské bytosti na planetě Zemise musíme ptát jeden druhého, jak můžeme navzájem pomoci vytvořit skutečný kosmopolitní "jeden svět". Hledáme lidi, kteří mají zájem o využívání vzdělávacích nebo dobrovolných aktivit pro Japonsko, Asii a vůbec celý svět, aby se tak stal lepším místem.

Japonská pobočka snaží upřímně být organizací, která má důvěru každého, kdo prožívá svá očekávání v oblasti společnosti, ekonomiky a světového míru.

S pozdravem,

Akimine Kobayashi,

Generální ředitel Mezinárodní Hongmen pro větev v Japonsku.


 

požadavky na členství

Jednáme spíše jako skupina než individuálně, a tak jsme vytvořili vrstevnické skupiny. Malá moc jednotlivce se změní ve velmoc, když se setkají ve skupině. Naším cílem je růst společně a zdokonalovat schopnosti naší společnosti prostřednictvím interakce a výměny informací.

Členové - Základní požadavky

Asijské Zednáři (Hongmen) přijmou jako členy ty, kteří sledují cestu nebe a věří, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni. Nechceme soudit lidi podle toho, jak se nám to líbí nebo ne, ale budeme akceptovat všechny, kteří k nám přicházejí.

Nicméně existují určité požadavky, které musí být splněny proty, kteří by se připojili a zůstali po určitou dobu po vstupu jako přidružení členové.

な お, nepřijímáme lidi, kteří mají špatné chování, mají psychické problémy, mají záznam v rejstříku trestů, jsou sobečtí, jsou nenasytní, porušují zákony, nebo kteří jsou asociální nebo používají jméno Hongmen ke kriminálním účelům.

Každý člen, který se po vstupu do společnosti dopustí trestného činu nebo se chová proti zásadám, bude okamžitě vyloučen bez ohledu na jeho jméno nebo na jejho případné vysoké postavení. Pokud by byly členy takové činy spáchány, budou vyloučeni v souladu se stanovami.

Morální charakter člověka je základem, který používáme při rozhodování se, zda se mu má nebo nemá otevřít dveře do společnosti Hongmen. Lidé, kteří jsou námi přijati zůstávají členy "rodiny" Hongmen po celý život.

Pokud upřímně chceme, aby se lidstvo zbavilo zbytečných válek, konfliktů a rozepří, musíme sladit své síly a zůstávat jednotní.

My Hongmen asijští zednáři aspirujeme na spojenou planetu Zemi (jeden svět), založenou na principech sdílení, života v harmonii, vzájemné pomoci, univerzální lásce, hospodářském rozvoji, poctivosti a sociální jednotě založené na principu rovnosti všech osob.

Duch loajality Hongmen se promění v důležitou sílu, která má za svůj cíl mír. Hongmen bojuje za světový mír.

Zde jsou některé požadavky, které jsou pro členy japonské pobočky Hongmen.

① měl by být dospělý muž nebo žena nejméně 18 let

② musíte mít placené zaměstnání

③ musí to být člověk bezúhonný

④ musí pečovat o své vrstevníky

⑤ musí mít osobní sílu

⑥ měly by se zapojit ze své svobodné vůle

Naše společnost je založena na principu, že nebe a země nám ukazují cestu. Členové, kteří jsou přijati do společnosti projdou majestátním ceremoniálem, kde budou přísahat na oltář, že podpoří jednotu náboženství a budou usilovat o spravedlivý svět bez hranic, takvý jaký je ve skutečnosti, když se díváme dolů z nebe (vesmír) výše.

Naše společnost respektuje individuální náboženství, postoje a politické aktivity našich členů, ale netřeba říkat, že jako mezinárodní organizace zůstaneme neutrální.

Naši členové jsou složeni z mnoha ras, mnoha národů a mnoha náboženstvích a vyhýbají se všem předsudků v duchu bratrské lásky. Jsme orientovaní na jeden svět založený na principech sdílení, žvotat v harmonii, vzájemné pomoci, univerzální lásce, hospodářském rozvoji, poctivosti a sociální jednotě jako předpokladu pro rovnost lidí.

Hledáme členy (bratry a sestry) v duchu Rytířství, Piety a integrity, aby šlis námi pracovat společně pro dobro budoucího vývoje Japonska. V naší skupině setkávají jak frakce , tak jednotlivci, kteří spolu dobře vycházejí a společně pracují v duchu přátelské soutěže tak, aby byly Japonsko a Asie zdravé části světa v klidu a harmonii.

Toto je naším deklarovaným cílem.


 

Zdroj a komentáře angličtině:

https://benjaminfulford.net/

Zdroj a komentáře ve španělštině:

https://benjaminfulfordcastellano.wordpress.com/

—————

Zpět


Kontakt

CENTRO DE ASTROLOGÍA EXPERIENCIAL


https://ceacan.webnode.es/