Nové energie.

Vzhledem k tomu, že doba pokročila a bylo vybojováno mnoho úspěchů hlavně na poli energetických objevu. Chazarská Kabala prohrála svůj projekt na likvidaci lidstva a Věk Temna odchází stejně jistě, jako budou přicházet tyto nové technologie do našich každodenních životů.

 

Magrav - Keshe - Power - Germany - Nr. 01
Magrav - Keshe - Power - Germany - Nr. 02 
Magrav - Keshe - Power -Germany - Nr. 03
Magrav - Keshe - Power - Germany - Nr. 04
Margrav - Keshe - Power - Germany - Nr. 05
Magrav - Keshe - Power - Germany - Nr. 06
Magrav - Keshe - Power - Germany - Nr. 07
Magrav - Keshe - Power - Germany - Nr. 08
Magrav - Keshe - Power - Germany - Nr. 09 
Magrav - Keshe - Power - Germany - Nr. 10

 

Film o "Over-Unity (Free) Energy Machine"  premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu ve Vídni.

 

 

Historie Mehrana Keshe: Fundamentální principy, které stojí za vytvářením gravitačních polí. EN

La historía de Mehran Keshe: Los principios fundamentales atras de creación de campos gravitatorios. ES

                                                                                                                      

 
Moderní Teslův generátor - plány.
Historický katalog zarizení na volnou energii
Electrogravitics and Field Propulsion
Kesheho plazmový reaktor 

už si ho může pořídit kaž

SheerWind's INVELOX The New Face of Wind Power

 


Kontakt

CENTRO DE ASTROLOGÍA EXPERIENCIAL


https://ceacan.webnode.es/BUDOUCNOST PRÁCE: BRZO BUDEME POTŘEBNÍ UŽ JEN JAKO KONZUMENTI

„Ford, stejně jako Brynjolfsson navrhují nepodmíněný základní příjem, aby zmírnili negativní důsledky automatizace. Vzhledem k úbytku střední třídy vzniká nový problém: když chybí milióny spotřebitelů, nikdo nebude kupovat produkty, které vyrobili roboti.“

Neue Zürcher Zeitung, 3/I/2016

Nasazení počítačů a robotů v následujících letech masivně poroste. Může jimi být nahrazen každý druhý job. Pravděpodobnost, že jako kancelářská síla budete nahrazen počítačem, je podle studií vyšší než 90%.
Taxikáři, pokladní a účetní nebudou již za 20 let jako povolání existovat. Hojně citovaná studie Oxfordské univerzity odhaduje, že za 20 let zmizí v USA polovina dnes existujících zaměstnání. Na jejich místa nastoupí počítače – ať už fyzicky jako roboti nebo virtuálně jako software. Na rozdíl od minulosti budou postiženy i vysoce kvalifikované profese. Také ve Švýcarsku se to bude týkat více než 100.000 pracovních míst.
Již s vynálezem parního stroje byli lidé nahrazováni stroji. Avšak doposud bylo vždy nějak vytvořeno dostatečné množství nových pracovních míst. Ve vztahu k digitální revoluci se přou dva tábory o to, zdali je to úspěch nebo jestli razantní nárůst produktivity v důsledku komputerizace nepřinese našim dětem masivní nezaměstnanost. Erik Brynjolfsson, ekonom z Massachusetts Institute of Technology, považuje oba scénáře za reálné. Který z nich se uskuteční, to závisí na tom, jaká rozhodnutí dnes přijmou politici, podnikatelé a zaměstnanci.
Hrozí masová nezaměstnanost. Už od 70. let přicházejí varování, že počítače berou práci. Dosud k tomu nedošlo. Rychlý pokrok by to mohl brzy změnit: od 50. let se výkon počítačů zdvojnásobuje každých 18 měsíců. Tato zákonitost, kterou popsal v roce 1965 spoluzakladatel Intelu Gordon Moore, platí dodnes. Porozumět důsledkům tohoto exponenciálního rozvoje, to přesahuje naši představivost. Je to jako kdybychom na první políčko šachovnice položili pšeničné zrno a to se na každém dalším políčku zdvojnásobilo. Po 64 polích bychom měli tolik pšenice, že bychom na její odvoz potřebovali 100 miliard náklaďáků. U výkonu počítačových čipů bylo poloviny šachovnice dosaženo v roce 2006. Rychle rostoucí čísla ovšem přicházejí teprve na druhé polovině. Cítíme to již dnes: smartphony existují od roku 2007 a umělá inteligence dělá tak rychlé pokroky, že fyzik Stephen Hawking a podnik Elon Musk varovali loni před tím, že hrozí ztráta kontroly nad ní. „Přichází doba, kdy to, co bylo, není již spolehlivým vodítkem pro to, co bude,“ píše Brynjolfsson v bestselleru „The Second Machine Age.“
Dříve nahrazovaly stroje sílu svalů, dnes duševní schopnosti. Nejnovější počítače umí již nejen opakující se, jednoduché činnosti, nýbrž i ty stále komplexnější. Rozpoznávají vzorce lépe než lidé. Firmy, které nedigitalizují všechny procesy, zůstávají na vedlejší koleji. To zvětšuje obavy: digitální průmyslová revoluce bude také na nadcházejícím WEF v Davosu hlavním tématem. Zaměstnání jsou ohrožena mnoha způsoby: roboti-kolegové, datová analýza, superpočítače, strojové učení, outsourcing, rozhraní (podrobnější popis je v původním textu, nepřekládal jsem. Bohumil)
Substituce. Zaměstnání, která spočívají v mezilidských vztazích, dobrém zákaznickém servisu a kreativitě, budou i nadále sotva nahraditelná počítačem. Nicméně, mohou být substituovaná pomocí on-line služby. Roboti nemohou poradit v cestovních kancelářích, přesto si dnes většina zákazníků objednává on-line.
Při automatizaci je práce nahrazena kapitálem. Brynjolfsson se domnívá, že to povede ke konfliktům. Povolání jako taxikář či prodavač představovala dosud jistotu pro málo kvalifikované. Ovšem teď to postihne také kvalifikované síly. Průměrná mzda v USA již po desetiletí klesá. To by se mohlo ještě zrychlit. To, že automatizace rozevře ještě více nůžky mezi chudými a bohatými, si myslí i Martin Ford, autor knihy „Rise of The Robots“, která byla právě vyhlášena Financial Times a McKinsey Institutem ekonomickou knihou roku. Ford, stejně jako Brynjolfsson navrhují nepodmíněný základní příjem, aby zmírnili negativní důsledky automatizace. Vzhledem k úbytku střední třídy vzniká nový problém: když chybí milióny spotřebitelů, nikdo nebude kupovat produkty, které vyrobili roboti.

Bohumil

Uns braucht es bald nur noch als Konsumenten